Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig per 1 juni 2018 en van toepassing op alle lessen en workshops die worden aangeboden door Zangles Friesland en/of Zangles Groningen.
 

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor een proefzangles, een zangkado-les, een actie of een workshop via onze website of per e-mail. Wanneer je een bevestiging hebt ontvangen per mail en via de IDEAL-functie op de website hebt betaald, is je inschrijving voor de proefzangles of workshop definitief.
Als je je inschrijft door een mail te sturen naar info@zanglesfriesland.nl of info@zanglesgroningen.com of via één van onze zangcoaches, zul je een factuur in je mail ontvangen. Na betaling van deze factuur is je inschrijving definitief.
Bij alle vormen van inschrijven verplicht je je aan onderstaande algemene voorwaarden.


We hanteren drie vormen van inschrijven, te weten;

– Inschrijven voor een proefzangles 
Dit kan een proefles betreffen voor een privé of duo zangles, of een proefles voor het popkoor of Popgroep voor Kids.
Aan de proefles voor een privé- of duozangles zijn kosten verbonden. Voor deze les betaal je (eenmalig) 15 euro (exclusief btw voor leerlingen van 21 jaar en ouder). Dit bedrag dient via de IDEAL-functie op de website te worden betaald als onderdeel van je inschrijving.
Voor afzeggen van een proefles hanteren wij de 24-uurs regel; als je binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak afzegt (of de proefles vergeet) wordt de proefles wel in rekening gebracht. Zeg je binnen 24 uur van te voren of eerder af, dan heb je recht op een nieuwe afspraak. Wij geven geen geld terug.
Aan de proeflessen bij het popkoor en Popgroep voor Kids zijn geen kosten verbonden. Het is mogelijk om eenmalig vrijblijvend te komen kijken bij een repetitie aan het begin van iedere maand. Hiervoor zul je via email een uitnodiging met daarin datum en tijd ontvangen.
– Inschrijven voor een reguliere zang-/koorlessen
Als je een proefzangles hebt gevolgd of een koorles hebt bijgewoond en graag wilt starten met lessen, kun je je inschrijven via de website. Tijdens deze inschrijving kun je aangeven op welke manier je wilt betalen en kun je lezen wat de (hierna te noemen) algemene voorwaarden hier voor zijn. Na inschrijving ontvang je van ons een bevestigingsmail.
– Inschrijven voor een workshop (of Zomeraanbieding) 
Wanneer je je inschrijft voor een workshop of Zomeraanbieding ontvang je van ons een bevestigingsmail. Tijdens de inschrijving betaal je de deelname aan de workshop via de IDEAL-functie op de website. Na deze betaling en ontvangst van de bevestigingsmail is je inschrijving voor de workshop definitief.
Let op; wanneer je een week voor de workshop afzegt, brengen wij de helft van de kosten voor de workshop in rekening. Wanneer je minder dan 48 uur van tevoren afzegt wordt het volledige workshop bedrag in rekening gebracht. 
Er bestaat dan de mogelijkheid om iemand anders in jouw plaats te laten gaan. Doe dit altijd in overleg met Zangles Friesland of Zangles Groningen.

Communicatie

Alle vormen van communicatie vanuit Zangles Friesland / Zangles Groningen verlopen voornamelijk per e-mail. We gebruiken hiervoor het door jou opgegeven e-mail adres. Ook kan er telefonisch overleg plaatsvinden, wij zullen dan altijd nog een email sturen ter bevestiging.

Betaling

Als je je via onze website inschrijft voor zang- en of koorlessen kun je aangeven of je via automatische incasso wilt betalen of via handmatige overschrijving.

Betalen via automatische incasso

  • Als je bij je inschrijving aangeeft om via automatische incasso te willen betalen, vragen we je om je IBAN-rekeningnummer en  naam rekeninghouder + overige contactinformatie in te vullen.
  • Je stemt ermee in dat het verschuldigde lesgeld per maand (koorlessen per kwartaal) van je rekening wordt afgeschreven. Dit bedrag kan wisselend zijn, afhankelijk van het aantal gevolgde lessen in die maand.
  • De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 lesseizoen en zal na afloop van dat lesseizoen stilzwijgend overgaan op het volgende lesjaar, tenzij de overeenkomst wordt gewijzigd of beëindigd.
  • Als machtigingskenmerk hanteert Zangles Friesland een klantnummer. Deze zal bij de eerste incasso worden vermeld en zal daarna ongewijzigd als machtigingskenmerk worden gebruikt.
  • Elke maand wordt een bedrag afgeschreven dat gebaseerd is op het aantal lessen die de leerling heeft gevolgd. Dit bedrag kan per maand verschillen.
  • Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.
  • Je zult maandelijks een factuur ontvangen van de gevolgde lessen. Deze wordt via de mail verstuurd.

Betalen via handmatige overschrijving

  • Als je ervoor kiest om via handmatige overschrijving te betalen, dan zal er per verstuurde factuur €2,50 administratiekosten worden berekend.
  • Je zult maandelijks een factuur ontvangen van de gevolgde lessen. Deze wordt via de mail verstuurd.

Betalen voor een geboekte workshop of lessenreeks

Als jij of een organisatie bij ons een workshop of een lessenreeks boekt, dient de betaling voorafgaand aan de workshop te geschieden.
Let op; wanneer je een week voor de workshop afzegt, brengen wij de helft van de kosten voor de workshop in rekening. Wanneer je minder dan 48 uur van tevoren afzegt wordt het volledige workshop bedrag in rekening gebracht. 

Vakanties

Zangles Friesland hanteert de schoolvakanties van het basisonderwijs regio Noord Nederland. In de schoolvakantie zullen er geen lessen worden gegeven, tenzij anders afgesproken.

Ziekte en uitval lessen

Indien de leerling verhinderd is en niet op afgesproken tijdstip bij de les aanwezig is, blijft het lesgeld verschuldigd. De les kan niet worden ingehaald, tenzij vooraf anders afgesproken met de zangcoach.

De zangcoach hanteert de 24-uurs regel; ziekte (en dus afzeggen van de les) dient in ieder geval 24 uur van te voren te gebeuren. Als er niet binnen dit termijn is afgezegd is, blijft het lesgeld verschuldigd.
Bovenstaande regels zijn ook van kracht bij het innen van een zangles met een Zangkado bon.

Bij groepslessen (en zanglessen in clubjes) en koorlessen kan geen geld worden terug betaald na afzegging. Hier wordt bij afzeggen van de les dus gewoon lesgeld gerekend.

Aangezien de zangcoach zich bezighoudt met diverse dynamische activiteiten kan het voorkomen dat de dag en het tijdstip van de les gaandeweg het lesseizoen een enkele keer moet worden verzet.
Wanneer de zangcoach door omstandigheden niet in staat is les te geven, laat zij dit tijdig weten aan de leerling. Voor het incidenteel of tijdelijk verschuiven van de lessen kan de zangcoach in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer de zangcoach op de lesdag van de leerling verhinderd is, heeft de leerling het recht om deze les op een ander tijdstip in te halen. Buiten deze afspraak is teruggaaf van het lesgeld, of een gedeelte daarvan, in geen geval mogelijk. Bij verhindering van de zangcoach zorgt deze er ten alle tijde voor dat de les wordt ingehaald op een op dat moment af te spreken tijdstip.

Uitschrijven en opzegtermijn

Uitschrijven bij Zangles Friesland of Zangles Groningen kan door de lessen schriftelijk op te zeggen (een email met daarin naam leerling en zangcoach sturen naar info@zanglesfriesland.nl of info@zanglesgroningen.com volstaat).

Wij hanteren een maand opzegtermijn; er zal worden gerekend vanaf de datum dat de opzegging via de mail bij ons is binnen gekomen. Wij zullen je hiervan een bevestigingsmail sturen waarin de datum van uitschrijven zal worden genoemd.
De leerling dient de betreffende maand af te maken. Bij de (pop)koorlessen dien je de factuur van het op dat moment lopende kwartaal nog te betalen.

De leerling verplicht zich de maand, welke valt binnen de opzegtermijn, door te betalen. Zanglessen afzeggen is in de opzegtermijn niet mogelijk; in overleg met de zangcoach mag je de zangles wel verplaatsen.
Reeds gefactureerde bedragen worden niet terug gestort.

let op: het kan zijn dat je na deze datum van uitschrijven nog een factuur ontvangt of dat er nog een bedrag afgeschreven wordt via automatische incasso. Je zult altijd een factuur in je mail ontvangen waarop je kunt lezen op welke lesdata deze afschrijving betrekking heeft.

Gegevens

Wanneer je je bij ons inschrijft ga je ermee akkoord dat we jouw e-mail adres in ons nieuwsbrieven bestand opslaan. Het is te allen tijde mogelijk om je uit te schrijven voor de nieuwsbrieven; je vindt hiervoor onderaan de nieuwsbrief een link.
Daarnaast slaan we jouw gegevens op in ons klantenbestand. Dit is belangrijk zodat we je altijd kunnen bereiken mochten er zich vragen of onduidelijkheden voordoen. Daarnaast gebruiken we je gegevens voor het versturen van de facturen. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zijn alleen inzichtelijk voor Janneke Brakels, Daphnie Misker en onze debiteuren administratie.
In ons Privacy Statement kun je meer lezen over de beveiliging van deze gegevens.
Als je wilt weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn dan kun je deze eenvoudig opvragen middels het sturen van een e-mail aan info@zanglesfriesland.nl / info@zanglesgroningen.com. Je ontvangt dan spoedig antwoord van ons.
Ook willen we je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen, dit kan via de AP. De AP is verplicht om deze klacht in behandeling te nemen.

Schermafbeelding 2017-10-10 om 16.17.08

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met
Zangles Friesland:
info@zanglesfriesland.nl
Zangles Groningen:
info@zanglesgroningen.com
telefoon:
06 – 52 71 88 83
06 – 24 57 90 87